Destilleren of distilleren - hoe schrijf je het?

Taalkundig zijn beide woorden juist. Destilleren is precies hetzelfde als distilleren. Dit geldt ook voor verwante woorden, zoals destillaat en distillaat, destilleerder en distilleerder, destilleerfles en distilleerfles.

Het woord destilleren betekent: zuiveren door condensatie en verdamping.

Gedestilleerd of gedistilleerd

Bij het zelfstandig naamwoord gedistilleerd is het echter anders. Whisky mag gedestilleerd genoemd worden, maar het komt veel vaker voor dat het gedistilleerd genoemd wordt, zoals in de zin: "we hebben gedistilleerd in huis". Hier heeft daarom het woord gedistilleerd de voorkeur. In Schiedam staat een museum met de naam "Het Gedistilleerd Museum". We spreken ook over de accijns op gedistilleerd en niet over de accijns op gedestilleerd.

Samengevat: Een "e" of een "i" mag in alle gevallen allebei. De website Whisky123 gebruikt consequent de "e". Bij het zelfstandig naamwoord gedistilleerd wordt voornamelijk deze versie (met een "i") gebruikt.

Voor details over het destillatieproces, zie destilleren.