Soorten whisky: een overzicht

Het mooie van whisky is dat er zoveel soorten zijn. Whisky bestaat maar uit drie bestanddelen, namelijk water, graan en gist. En toch is het misschien wel de meest complexe drank in de wereld.

De smaak, kleur en geur van de whisky's zijn afhankelijk van de grondstoffen, het mouten, het destillatieproces, het rijpen in verschillende soorten houten vaten, het eventuele mengen en het filteren en bottelen.

Het is mogelijk de soorten whisky's in hoofdsoorten op te delen. De variaties daarbinnen zijn eindeloos.

Vuistregel voor twee hoofdsoorten whisky

De twee hoofdsoorten zijn Malt en Grain.

  • Malt whisky's worden gemaakt van gemoute gerst.
    Wanneer een whisky het woord malt in de naam heeft (een malt of een single malt, bijvoorbeeld), dan gaat het altijd over gerst.
  • Grain whisky's worden uit één of meer (andere) graansoorten gemaakt.
    Whisky (of whiskey) kan bestaan uit een deel maïs en een deel andere granen, of bijvoorbeeld een deel rogge (rye). Verder worden er nog granen gebruikt zoals haver of tarwe.

Vanuit deze twee hoofdsoorten, gerst of een (mix van) andere graansoorten, worden alle andere hoofdsoorten afgeleid.

De belangrijkste afgeleide hoofdsoorten

Hieronder staan de belangrijkste hoofdsoorten op een rij. Via de zoekfunctie van Whisky123 kan ook gezocht worden naar andere varianten en soorten.

Ingedeeld per naam-soort

Hoewel er meer soorten bestaan, kan deze lijst al verwarrend zijn. Wanneer we de Malts en Blends en Amerikanen apart noemen, krijgen we een heel ander overzicht.

Malts Blends Amerikaans

De rol van graansoorten

Hierboven werd (bij de vuistregel) gesteld dat er twee hoofdsoorten bestaan: whisky gemaakt van gerst, en whisky gemaakt van andere graansoorten.

Whisky bestaat uit alleen maar water, graan en gist. De graansoort is de sterkst bepalende factor voor de soort whisky die gemaakt wordt. Er is whisky die uit een enkel soort bestaat, zoals Malt waarbij gerst dus de enige graansoort is. Er zijn ook whisky's die uit 100% rogge bestaan.

Bij de meeste andere soorten whisky (of whiskey) wordt een mengsel van granen gebruikt. In het Engels heet dit een blend. Whisky die bijvoorbeeld bestaat uit rogge en vernoemd wordt naar rogge – de Rye whiskey – moet voor minimaal 51% uit rogge bestaan. Wanneer de whisky gemaakt is van en genoemd wordt naar maïs – de Corn whisky – moet deze voor minimaal 80% uit maïs bestaan. Bourbon moet voor minimaal 51% uit maïs bestaan, en is daarom dus geen Corn whisky.