Saladin box malting

Een Saladin Box is een instrument dat gebruikt wordt voor het malten van graan. Het is een automatisch systeem om graan in beweging te houden.

De Saladin Box bestaat uit een langwerpige bak van ongeveer 50 meter lang. Daarboven beweegt een arm heen en weer. Aan die arm hangen staven met schoepen (schroeven) naar beneden, die in het graan steken. Dit graan kan 60 tot 80 cm hoog in de bak liggen. Door het draaien van de schoepen wordt het graan twee tot drie keer per dag helemaal van onder naar boven geschept.

Tegelijkertijd wordt op een mechanische wijze lucht door de bak geleid (geblazen), waardoor het fermenterende graan kan afkoelen. Dit mechanisme is uitgevonden en gebouwd door Charles Saladin aan het einde van de negentiende eeuw. De aanleiding voor het in beweging willen houden van het graan was dat de worteltjes die uit de korrels groeien in elkaar verstrikt raakten. Op deze manier bleef het graan goed bruikbaar.

Het systeem wordt nog steeds gebruikt. De moderne variant heeft cilindervormige containers in plaats van rechthoekige bakken.


Saladin Box Malting